Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 13 od 29.03.2019.)


  • Plan detaljne regulacije dela Salajke u Novom Sadu
  • Plan detaljne regulacije Bukovačkog platoa u Petrovaradinu
  • Plan detaljne regulacije sportskog centra u Petrovaradinu
  • Plan detaljne regulacije sportskog centra u Futogu
  • Odluka o izradi plana detaljne regulacije Državnog puta IB-12 od petlje "Kać" do granice KO Kać
  • Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora za poslovanje u blokovima br. 29 i 30 u istočnom delu naseljenog mesta, severno od Državnog puta IIA-129 za Titel, u Budisavi
  • Odluka o izradi plana detaljne regulacije radne zone u bloku broj 91 u Kaću
  • Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora za poslovanje u bloku 1 u severnom delu Bukovca
  • Ispravka Odluke o taksi prevozu na teritoriji Grada Novog Sada


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex