Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 12 od 10.04.2020.)


 • Odluka o načinu plaćanja zakupnine za poslovne prostore u javnoj svojini Grada Novog Sada u toku vanrednog stanja
 • Odluka o načinu korišćenja sredstava sa namenskog dinarskog i deviznog podračuna u okviru konsolidovanog računa trezora
 • Rešenje o davanju saglasnosti na odredbe odluke o izmeni statuta Predškolske ustanove "Radosno detinjstvo" Novi Sad kojima je uređen način i postupak upisa dece
 • Rešenje o odobravanju posebnih programa za dodelu slobodnih termina organizacijama u oblasti sporta za treniranje i obavljanje drugih sportskih aktivnosti u salama i dvoranama Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad, hali Futog i hali Sportskog centra "Petrovaradin" za 2020. godinu
 • Rešenje o izmenama i dopuni Programa finansiranja i realizacije projekta "Novi Sad - Evropska prestonica mladih 2019"
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. šefa Službe za zajedničke poslove (JOKSOVIĆ VOJISLAV)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove (MIRJANA MARKOVIĆ)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove(VERA ZORIĆ)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za komunalne poslove (STANOJEVIĆ ZORAN)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za komunalne poslove (VUKOVIĆ GORDANA)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije (MANDIĆ DEJAN)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije (GRABOVAC GORDANA)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za sport i omladinu (MASTILOVIĆ VLASTIMIR)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za sport i omladinu (KRSMANOVIĆ dr OGNJEN)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za zdravstvo (KOJADINOVIĆ mr DRAGANA)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove (MIHAJLOVIĆ DEJAN)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove (MILENKOVIĆ VLADIMIR)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine (KAŠIĆ TATJANA)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine (BJELICA ELMA)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za saobraćaj i puteve (BASARIĆ ĐORĐE)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za saobraćaj i puteve (PAVLOV RADIVOJ)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za propise (MATOVIĆ DANICA)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za obrazovanje (TOMAŠ dr LIDIJA)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za obrazovanje (SRĐAN JAKOVLJEV)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu (GRKAVAC VERA)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu (DRAŠKOVIĆ NENAD)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za kulturu (ŠIJAK ZORICA)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za kulturu (ALEKSIĆ DRAGAN)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za privredu (BILINOVIĆ SAŠA)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za finansije (JOVANOVIĆ RADE)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za finansije (PRPA SLOBODAN)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. načelnika Gradske poreske uprave (PRPA STANISLAVA)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske poreske uprave (ŽIVKOVIĆ-DREZGIĆ MIRA)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika šefa Službe za zajedničke poslove (GLADOVIĆ TATJANA)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. direktora Direkcije za robne rezerve (BANČI FERENC)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. direktora Biroa za pružanje pravne pomoći (MORAVSKI GORDANA)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika direktora Biroa za pružanje pravne pomoći (ŠKORIĆ ČEDOMIR)
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Komisije za realizaciju mera programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za rešavanje svih otvorenih pitanja i postizanje sporazuma o saradnji između Grada Novog Sada i Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex