Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 12 od 28.03.2019.)


 • Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Novog Sada
 • Odluka o taksi prevozu na teritoriji Grada Novog Sada
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad
 • Odluka o postavljanju biste Tarasa Ševčenka u Novom Sadu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2019. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o Programu aktivnosti na izgradnji Regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2019. godini
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad za 2019. godinu
 • Odluka o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu Društva za prevenciju invalidnosti i radno osposobljavanje invalida "Zaštitna radionica" d.o.o. Beograd
 • Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Javnom komunalnom preduzeću za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan", Novi Sad
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća "Urbanizam", Zavod za urbanizam Novi Sad sa tekstom Javnog konkursa
 • Rešenje o prestanku funkcije direktora Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i Veterina" Novi Sad, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i Veterina Novi Sad", Novi Sad
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Tela za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije Grada Novog Sada
 • Izveštaj Zaštitnika građana Grada Novog Sada za 2018. godinu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Petefi Šandor", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Jožef Atila", Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Apoteke Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Apoteke Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju direktora Pozorišta mladih, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pozorišta mladih, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i člana Upravnog odbora "Novosadskog pozorišta - Újvidéki Színház", Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora "Novosadskog pozorišta - Újvidéki Színház", Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora "Novosadskog pozorišta - Újvidéki Színház", Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Ustanove za izradu tapiserija "Atelje 61", Petrovaradin
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove za izradu tapiserija "Atelje 61", Petrovaradin
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex