Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 11/2021 od 23.03.2021.)


 • Operativni plan za odbranu od poplava na teritoriji Grada Novog Sada za vode II reda i unutrašnje vode za 2021. godinu
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika direktora Direkcije za robne rezerve (Goran Marinković)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o odobrenju da se u Odluci o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu rasporede sredstva Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije
 • Rešenje o odobrenju da se u Odluci o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu rasporede sredstva Gradskoj upravi za komunalne poslove
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o finansijskom poslovanju Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih "Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin" u Novom Sadu u periodu od 1. januara 2020. do 31. decembra 2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih "Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin" u Novom Sadu za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih "Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin" u Novom Sadu za 2021. godinu,
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za podršku malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u oblasti savremenog stvaralaštva - muzika, likovne, primenjene i vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura u 2021. godini
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za primopredaju nepokretnosti
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u oblasti savremenog stvaralaštva - pozorišna umetnost i umetnička igra - klasičan balet, savremena igra, manifestacije vezane za filmsku umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo, digitalno stvaralaštvo i multimedija u 2021. godini
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u oblasti savremenog stvaralaštva - ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja: festivali, manifestacije, mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i sl. u 2021. godini
 • Rešenje o određivanju stalnih linija u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o postavljanju saobraćajnog ogledala u Ulici Heroja Pinkija br. 18 u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajnog ogledala u Preradovićevoj ulici br. 183 u Petrovaradinu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije na Bulevaru despota Stefana u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici Svetozara Miletića u Veterniku
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije na raskrsnici ulica Bate Brkića i Anđe Ranković u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije na raskrsnici Stražilovske i Radničke ulice u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici braće Ribnikar br. 25 u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju režima saobraćaja za teretna vozila na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o privremenoj izmeni režima saobraćaja u Hajduk Veljkovoj ulici kod Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u Ulici Jovana Orosa i Ulici Otona Župančića u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u bloku omeđenom Ulicom Jovana Cvijića, Temerinskom ulicom, Dositejevom ulicom i Kisačkom ulicom u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u bloku omeđenom Ulicom Zdravka Čelara, Ulicom Branka Radičevića i Rumenačkom ulicom u Futogu
 • Rešenje o određivanju opšteg parkirališta za bicikle u Ulici braće Dronjak br. 13-15 u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex