Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 11 od 19.03.2020.)


 • Rešenje dopunama rešenja o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Pozorišta mladih, Novi Sad za 2020. godinu
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika direktora Direkcije za robne rezerve (Goran Marinković)
 • Rešenje o izmenama Akcionog plana zapošljavanja Grada Novog Sada za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti da se sredstva obezbeđena Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu prenesu na račun broj: 840-733133843-73
 • Rešenje o davanju saglasnosti da se sredstva obezbeđena Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu prenesu na račun broj: 840-733133843-73
 • Rešenje o davanju saglasnosti da se sredstva obezbeđena Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu prenesu na račun broj: 840-733133843-73
 • Rešenje o davanju saglasnosti da se sredstva obezbeđena Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu prenesu na račun broj: 840-733133843-73
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Grada Novog Sada u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja po zaključku Gradonačelnika broj 6-7/2020-3-II od 10. januara 2020. godine
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u ulici Narodnog fronta br. 75 u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o postavljanju saobraćajne signalizacije i usporivača brzine na Bukovačkom putu u Petrovaradinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex