Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 10/2021 od 13.03.2021.)


 • Plan generalne regulacije Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu
 • Plan detaljne regulacije prostora za proširenje stanovanja - Klisa u Starim Ledincima
 • Plan detaljne regulacije prostora za poslovanje na ulaznim pravcima uz Ulicu školsku u Veterniku
 • Plan detaljne regulacije novog centra u Rumenki
 • Rešenje o odobravanju upotrebe naziva Grada Novog Sada Sportskom udruženju uličnog basketa "Basket 3x3"
 • Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i članova Komisije za planove
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Gradske izborne komisije
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Škole za dizajn "Bogdan Šuput", Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole "7. april", Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Petefi Šandor", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i izboru člana Saveta za sport i omladinu
 • Rešenje o prestanku funkcije direktora Agencije za energetiku Grada Novog Sada
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za energetiku Grada Novog Sada
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Informatika" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Informatika" Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora "Novosadskog pozorišta - Újvidéki Színház", Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora "Novosadskog pozorišta - Újvidéki Színház", Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Fondacije "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture"
 • Rešenje o prestanku dužnosti dva člana Upravnog odbora Apoteke Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Apoteke Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Apoteke Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Apoteke Novi Sad


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex