Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 10 od 16.03.2020.)


  • Rešenje o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za odbornike Skupštine Grada Novog Sada, raspisanih za 26. april 2020. godine
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan raskopavanja površina javne namene za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex