Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Pazara

(broj 5 od 05.07.2017.)


  • ODLUKA O NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA
  • ODLUKA O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU STRATEGIJE BEZBEDNOG GRADA NOVOG PAZARA ZA PERIOD 2016-2020.
  • ODLUKA O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA ZA VODE II REDA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex