Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 99 od 02.11.2020.)


 • Rešenje o formiranju Koordinacionog tima za izradu Plana razvoja Grada Niša za period od 2021-2027. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na konačni nacrt Ugovora o javno privatnom-partnerstvu za vršenje usluga zamene, rekonstrukcije i održavanja dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji Grada Niša
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodne biblioteke "Stevan Sremac" Niš
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodnog pozorišta Niš
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Istorijskog arhiva Niš
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Niškog simfonijskog orkestra
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Pozorišta lutaka Niš
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodnog muzeja Niš
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Dečijeg kulturnog centra Niš
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove niški kulturni centar
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Galerije savremene likovne umetnosti Niš
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća "Gorica" Niš
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš
 • Rešenje o prestanku prava korišćenja Osnovnoj školi "Miroslav Antić" sa poslovnim sedištem u Nišu, ul. Knjaževačka br. 156, na nepokretnostima na kojima je u listu nepokretnosti br. 3081 KO Niš-Pantelej upisano pravo javne svojine Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
 • Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije Niš
 • Rešenje o razrešenju direktora Turističke organizacije Niš
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Dečije odmaralište "Divljana" Niš
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Dečije odmaralište "Divljana" Niš
 • Rešenje o imenovanju Komisije za nagrade Grada Niša
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora JKP "Naissus" Niš
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora JKP "Parking - servis" Niš
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Apotekarske ustanove Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Galerije savremene likovne umetnosti Niš
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Niš
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Narodnog univerziteta Niš
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Niškog simfonijskog orkestra
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Pozorišta lutaka Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Gimnazije "Bora Stanković" Niš
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije "Bora Stanković" Niš
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Prve niške gimnazije "Stevan Sremac" Niš
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Prve niške gimnazije "Stevan Sremac" Niš
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Elektrotehničke škole "Mija Stanimirović" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Elektrotehničke škole "Mija Stanimirović" Niš
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Elektrotehničke škole "Nikola Tesla" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Elektrotehničke škole "Nikola Tesla" Niš
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Specijalne škole sa domom učenika "Bubanj" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Specijalne škole sa domom učenika "Bubanj" Niš
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Ekonomske škole Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Ekonomske škole Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije "Svetozar Marković" Niš
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Ivo Andrić" Niš
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Ivo Andrić" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Nadzornog odbora Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Čair"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju stajališta u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji grada Niša


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex