Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 99 od 28.11.2019.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pirota za 2019. godinu
  • Odluka o budžetu grada Pirota za 2020. godinu i Kadrovskog plana Gradske uprave, Službe za internu reviziju i Gradskog pravobranilaštva grada Pirota za 2020. godinu
  • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Pirota
  • Plan detaljne regulacije "Poslovna infrastruktura - deo logističkog centra" u Pirotu
  • Odluka o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, sadnog materijala, odnosno šuma, u poljoprivredno, odnosno u šumsko zemljište za svrhu utvrđivanja poreza na imovinu za 2020. godinu
  • Odluka o lokalnim komunalnim taksama
  • Odluka o boravišnoj taksi
  • Odluka o izmeni Odluke o linijskom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Pirota
  • Odluka o dopuni Odluke o komunalnom uređenju


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex