Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 98 od 25.11.2019.)


  • Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Niša za 2019. godinu
  • Rešenje o prihvatanju učešća u realizaciji projekta "Projekat za odgovornu vlast"
  • Program korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Pirota za 2020. godinu
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini Opštine Merošina
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Merošina-deo kompleksa Oblačinsko jezero sa objektima
  • Rešenje o razrešenju v.d. direktora JKP "Merošina"
  • Rešenje o imenovanju v.d. direktora JKP "Merošina"


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex