Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 94 od 15.11.2019.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju stalnih linija u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju stalnih linija u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju stajališta u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša
 • Rešenje o obustavi realizacije i sufunansiranja projekta "Održivi model za rešavanje neuslovnih romskih naselja"
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obavljanju komunalne delatnosti javne rasvete
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene
 • Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave opštine Merošina
 • Odluka o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Merošina na kojoj pravo korišćenja ima Ustanova za sport i turizam "Oblačinsko jezero"
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora Mesne zajednice Balajnac u Balajncu neposrednom pogodbom
 • Program korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Merošina za 2019. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex