Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 93 od 14.11.2019.)


 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji opštine Žitorađa
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Plana generalne regulacije Žitorađe na životnu sredinu
 • Odluka o izmeni Kadrovskog plana opštine Žitorađa za 2019. godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Žitorađa sa Zakonom o javnim preduzećima
 • Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u svakom organizacionom obliku u sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana Generalne regulacije Žitorađa
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Žitorađa za 2019. godinu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Srednje škole u Žitorađi
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cenovnika za zimsko održavanje puteva 2019-2020 godine u Javnom preduzeću za izgradnju Žitorađa
 • Rešenje o utvrđivanju većeg broja dece u starijoj vaspitnoj grupi celodnevnog boravka u predškolskoj ustanovi "Prva radost" Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "Prva radost" Žitorađa


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex