Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 90 od 09.10.2018.)


  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA IZBEGLIH, INTERNO RASELJENIH LICA I POVRATNIKA PO READMISIJI U GRADU NIŠU U PERIODU OD 2018-2022. GODINE ("Sl. list grada Niša", br. 90/2018)
  • STRATEGIJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA GRADA NIŠA ZA PERIOD OD 2017. DO 2021. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA GRADA NIŠA ZA PERIOD OD 2017. DO 2021. GODINE ("Sl. list grada Niša", br. 90/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex