Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 89 od 02.10.2020.)


 • Odluka o izmenama Odluke o pristupanju izradi Plana razvoja Grada Niša za period od 2021 - 2027. godine
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Turističkoj organizaciji Niš
 • Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Centra za dnevni boravak dece, omladine i odraslih lica mentalno ometenih u razvoju "Mara" Niš
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Niša, Miljani Kostić
 • Rešenje o prenosu prava javne svojine Grada Niša u javnu svojinu Republike Srbije, neposrednom pogodbom i bez naknade, radi realizacije investicionog projekta izgradnje postrojenja za proizvodnju led rasvete u automobilskoj industriji - Privrednog društva "Xingyu Automotive Lighting Systems"
 • Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja Javne predškolske ustanove "Pčelica" Niš za 2020. godinu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Gorica" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije direktora Apotekarske ustanove Niš
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apotekarske ustanove Niš
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad "Sveti Sava" Niš
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Ugostiteljsko - turističke škole Niš
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Ugostiteljsko - turističke škole Niš
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Branko Miljković" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Branko Miljković" Niš
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Sveti Sava" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana školskog odbora Osnovne škole "Sveti Sava" Niš
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Desanka Maksimović" Čokot
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Desanka Maksimović" Čokot
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Ćele kula" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Ćele kula" Niš
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Čegar" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Čegar" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Upravnog odbora Galerije savremene likovne umetnosti Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Školskog odbora Osnovne škole "Miroslav Antić" Niš
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za pijačne usluge "Tržnica" Niš o izmeni pijačnog reda za mešovite pijace
 • Odluka o izmeni Pijačnog reda za mešovite pijace


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex