Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 88 od 05.11.2019.)


  • Odluka o III rebalansu budžeta opštine Bela Palanka za 2019. godinu
  • Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Bela Palanka za period 01.01.2019. -30.09.2019. godine
  • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja gradskog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Bela Palanka na katastarskoj parceli broj 1224/8, ukupne površine 153 m2, KO Bela Palanka-varoš, koja se nalazi u Beloj Palanci, ul. Nemanjina br. 4
  • Odluka o pokretanju postupka prodaje gradskog građevinskog zemljišta koje je u javnoj svojini opštine Bela Palanka, br. 011-84/2019-I
  • Odluka o pokretanju postupka prodaje gradskog građevinskog zemljišta koje je u javnoj svojini opštine Bela Palanka, br. 011-85/2019-I
  • Odluka o sahranjivanju, grobljima i pogrebnim delatnostima
  • Odluka o auto taksi prevozu putnika i limo servisu na teritoriji opštine Bela Palanka
  • Odluka o javnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji opštine Bela Palanka
  • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Bele Palanke
  • Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije Bele Palanke


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex