Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 86 od 31.10.2019.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Crveni Krst za 2019. godinu
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obavljanju komunalnih delatnosti
  • Odluka o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju
  • Odluku o osnivanju Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Merošina


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex