Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 85 od 18.09.2020.)


  • Odluka o prestanku mandata odbornika zbog preuzimanja posla, odnosno funkcije koje su u skladu sa Zakonom nespojive sa funkcijom odbornika
  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika
  • Odluka o Završnom računu budžeta grada Pirota za 2019. godinu
  • Plan detaljne regulacije "Punkt za održavanje državnih puteva I i II reda u zoni petlje Pirot-istok, na državnom putu A4 (autoput E-80)"
  • Odluka o usvajanju Koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Pirota
  • Odluka o izmeni i dopuni Osnivačkog akta Apoteke Pirot


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex