Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 83 od 22.10.2019.)


  • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o sufinansiranju i realizaciji projekta "Izgradnja streljane za potrebe regionalnog školskog streljačkog sporta u okviru sportsko rekreativnog centra Čair u Nišu"
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Palilula za 2019. godinu
  • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Palilula
  • Rešenje o razrešenju zamenika članova Opštinske izborne komisije Gradske opštine Palilula
  • Rešenje o imenovanju zamenika predsednika i zamenika članova Opštinske izborne komisije Gradske opštine Palilula u stalnom sastavu
  • Odluka o finansijskoj podršci porodici - prečišćen tekst


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex