Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 82 od 14.09.2020.)


 • Odluka o završnom računu budžeta opštine Svrljig za 2019. godinu
 • Strategija unapređivanja predškolskog vaspitanja i obrazovanja opštine Svrljig
 • Operativni plan odbrane od poplave za vode II reda opštine Svrljig za 2020. godinu
 • Program upravljanja spomenika prirode Prekonoška pećina
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini opštine Svrljig
 • Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na području opštine Svrljig
 • Odluka o izmeni Odluke o subvencionisanju javnog prevoza putnika
 • Odluka o prestanku svojstva javnog tela regionalnoj razvojnoj agenciji Jug d.o.o. Niš
 • Odluka o pristupanju izradi Plana razvoja opštine Svrljig za period od 2021. -2028. godine
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti Opštine Svrljig
 • Rešenje o postavljenju Opštinskog pravobranioca opštine Svrljig
 • Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini
 • Rešenje o usvajanju informacija Javnog komunalnog - stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig o redovnim godišnjim finansijskim izveštajima na dan 31.12.2019. godine sa izveštajem ovlašćenog revizora
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog - stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja javno komunalno - stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig na dan 31.12.2019. godine
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja Javnog komunalnog - stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja, za period od 01.01. do 31.03.2020. godine
 • Rešenje o usvajanju Izveštaj Javnog komunalnog - stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja, za period od 01.01. do 30.06.2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o raspodeli dobiti Javnog komunalnog - stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig o raspodeli dobiti
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javno komunalnog - stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig o cenama pijačnih usluga na zelenoj, robnoj i stočnoj pijaci i prostoru na kome se održava vašar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javno komunalnog - stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig o cenama grobljanskih usluga
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javno komunalnog - stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig o cenama vode, kanalizacije i odvoženja smeća
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javno komunalnog - stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig o cenama za izdavanje uslova, izdavanje rešenja za priključenje i ponovnog priključenja korisnika usluga na vodovodnu i kanalizacionu mrežu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javno komunalnog - stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig o izmeni cenovnika za obavljanje komunalnih delatnosti Javno komunalno - stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za budžet i finansije
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za budžet i finansije
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za statut i propise
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za statut i propise
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za urbanizam i stambeno - komunalne delatnosti
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za urbanizam i stambeno - komunalne delatnosti
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za izbor i imenovanje, nagrade i javna priznanja
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za izbor i imenovanje, nagrade i javna priznanja
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za poljoprivredu i selo
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za poljoprivredu i selo
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za predstavke i žalbe
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za predstavke i žalbe
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za zaštitu životne sredine
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za zaštitu životne sredine
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za privredu i preduzetništvo
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za privredu i preduzetništvo
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za omladinu i sport
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za omladinu i sport
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za društvene delatnosti
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za društvene delatnosti
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za ravnopravnost polova
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za ravnopravnost polova
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za etničke grupe i nacionalne manjine
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za etničke grupe i nacionalne manjine
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za zdravstvo i socijalnu zaštitu
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za zdravstvo i socijalnu zaštitu
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Odbora za prevenciju bolesti zavisnosti
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za prevenciju bolesti zavisnosti
 • Rešenje o razrešenju dva člana Interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom
 • Rešenje o imenovanju dva člana Interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Predškolske ustanove "Poletarac" Svrljig o izmeni i dopuni Statuta Predškolske ustanove "Poletarac" Svrljig
 • Rešenje o razrešenju dva člana Školskog odbora osnovne škole "Dobrila Stambolić" u Svrljigu
 • Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora osnovne škole "Dobrila Stambolić" u Svrljigu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Svrljig za period 01.01.2020.- 30.06.2020. godine
 • Pravilnik o bezbednosti informaciono - komunikacionog sistema Opštinske uprave opštine Svrljig


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex