Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 80 od 09.09.2020.)


 • Odluka o završnom računu budžeta Grada Niša za 2019. godinu
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Niša
 • Odluka o dopunama Odluka o komunalnom redu
 • Rešenje o imenovanju Glavnog urbaniste Grada Niša
 • Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i članova Komisije za planove Grada Niša
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za planove Grada Niša
 • Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji Grada Niša
 • Rešenje o prestanku funkcije Glavnog urbaniste Grada Niša
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Nadzornog odbora Regionalnog Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
 • Rešenje o prestanku funkcije predsednika Nadzornog odbora Pozorišta lutaka Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Školskog odbora Gimnazije "Svetozar Marković" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Gorica" Niš


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex