Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 80 od 04.10.2019.)


 • Izmena Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji grada Niša za vode II reda za 2019. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju i imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Svrljig za period 01.01.2019. - 30.06.2019. godine
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Stručne škole "Dušan Trivunac-Dragoš" u Svrljigu
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Stručne škole "Dušan Trivunac-Dragoš" u Svrljigu
 • Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja Javnog komunalnog-stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izveštaja o radu Javnog komunalnog-stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Predškolske ustanove "Poletarac"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove "Poletarac" Svrljig za radnu 2019/2020. godinu
 • Rešenje o o usvajanju Izveštaja o radu Predškolske ustanove "Poletarac" Svrljig za radnu 2018/2019. godinu
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora predškolske ustanove "Poletarac" u Svrljigu
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "Poletarac" u Svrljigu
 • Rešenje o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Svrljig, neposrednom pogodbom, po tržišnoj vrednosti


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex