Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 78 od 27.09.2019.)


  • Zaključak u vezi sa sprovođenjem Odluke o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja na teritoriji Grada Niša
  • Rešenje o određivanju stajališta u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Pantelej za 2019. godinu
  • Rešenje o prestanku mandata članu Veća Gradske opštine Pantelej
  • Rešenje o prestanku mandata v.d. direktora JKP "Merošina"
  • Rešenje o prestanku mandata v.d. direktora Ustanove za sport i turizam "Oblačinsko jezero"
  • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP "Merošina"
  • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove za sport i turizam "Oblačinsko jezero"
  • Zaključak o usvajanju Izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta opštine Merošina za 2018. godinu
  • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Merošina


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex