Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 76 od 23.09.2019.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2019. godinu
  • Izmene Kadrovskog plana Gradske opštine Niška Banja za 2019. godinu
  • Rešenje o prestanku dužnosti zamenika sekretara Opštinske izborne komisije Gradske opštine Crveni Krst


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex