Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 75 od 20.09.2019.)


  • Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa Lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2019. godinu
  • Rešenje o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje aktivnosti u vezi sa pripremom i realizacijom Nacionalnog investicionog plana
  • Izmene Pravilnika o načinu raspodele i obračunu troškova za isporučenu toplotnu energiju
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravila o radu distributivnog sistema JKP "Gradska toplana" Pirot
  • Pravila o radu distributivnog sistema JKP "Gradska toplana" Pirot
  • Zaključak kojim se određuje početne cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Merošina


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex