Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 74 od 16.09.2019.)


  • Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Medijana za 2019. godinu
  • Izmene i dopune Kadrovskog plana Uprave Gradske opštine Medijana za 2019. godinu
  • Rešenje o imenovanju koordinatora u Kancelariji za mlade


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex