Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 73 od 24.08.2020.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine opštine Merošina
 • Rešenje o izboru Predsednika Skupštine opštine Merošina
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Merošina
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine opštine Merošina
 • Izveštaj o utvrđivanju saglasnosti uverenja o izboru odbornika SO Svrljig i Izveštaj Izborne komisije
 • Odluka o verifikaciji mandata odbornika u Skupštini opštine Svrljig
 • Rešenje o izboru Predsednika Skupštine opštine Svrljig
 • Rešenje o prestanku mandata Tatjani Lazarević, Predsedniku Skupštine opštine Svrljig
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Svrljig
 • Rešenje o prestanku mandata sekretaru Skupštine opštine Svrljig
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine opštine Svrljig
 • Rešenje o prestanku mandata zameniku predsednika Skupštine opštine Svrljig
 • Rešenje o izboru Predsednika opštine Svrljig
 • Rešenje o prestanku mandata Predsedniku opštine Svrljig, Jeleni Trifunović
 • Rešenje o prestanku mandata odborniku, Miroslavu Markoviću, u Skupštini opštine Svrljig
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika opštine Svrljig
 • Rešenje o prestanku mandata zameniku predsednika opštine Svrljig, Gradimiru Milosavljeviću
 • Rešenje o prestanku mandata odborniku, Vladi Pejčiću, u Skupštini opštine Svrljig
 • Rešenje o izboru članova Opštinskog veća opštine Svrljig
 • Rešenje o prestanku mandata članovima Opštinskog veća opštine Svrljig
 • Odluka o izmeni Odluke o radno - pravnom statusu, platama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u opštini Svrljig
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadama odbornika, članova Opštinskog veća, članova radnih tela i visini putnih troškova odbornika i većnika
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Centra za turizam, kulturu i sport Svrljig
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za turizam, kulturu i sport Svrljig
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Komisije za administrativno-mandatna i imunitetska pitanja
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za administrativno-mandatna i imunitetska pitanja
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru Predsednika Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju Predsednika Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju Predsednika opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru Predsednika opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika opštine Gadžin Han
 • Rešenje razrešenju zamenika0pPredsednika opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru Opštinskog veća
 • Rešenje o izboru člana Opštinskog veća, Marka Ristića
 • Rešenje o izboru člana Opštinskog veća, Milene Živković
 • Rešenje o izboru člana Opštinskog veća, Nikole Grozdanović
 • Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća, Milisava Filipovića
 • Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća, Slaviše Ivkovića
 • Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća, Prodana Veljkovića
 • Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća, Nenada Dobrenovića
 • Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća, Goran Stoiljković
 • Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća, Vesne Filipović
 • Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća, Slavice Vojinović
 • Rešenje o izboru Odbora za administrativno mandatna pitanja, izbor i imenovanja Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju Odbora za administrativno mandatna pitanja, izbor i imenovanja Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Predškolske ustanove *Prva radost* Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Predškolske ustanove *Prva radost* Gadžin Han
 • Rešenje o obrazovanju Verifikacionog odbora
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine opštine Žitorađa
 • Rešenje izboru Predsednika Skupštine opštine Žitorađa
 • Rešenje izboru zamenika predsednika Skupštine opštine Žitorađa
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Žitorađa
 • Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine opštine Žitorađa
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja Opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Žitorađa održanim 21. juna 2020. godine
 • Rešenje o izboru Predsednika opštine Žitorađa
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika opštine Žitorađa
 • Rešenje o izboru članova Opštinskog veća opštine Žitorađa
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine opštine Žitorađa, Vesni Mladenović
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine opštine Žitorađa, Siniši Jovanoviću
 • Odluka o naknadi za rad pri vršenju funkcije člana Opštinskog veća opštine Žitorađa
 • Odluka o naknadi Predsednika i zamenika predsednika stalnih radnih tela Skupštine opštine Žitorađa
 • Odluka o naknadi Predsednika posebnih stalnih radnih tela Skupštine opštine Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju v.d. direktora Narodne biblioteke Žitorađa
 • Rešenje o imenovanju direktora Narodne biblioteke Žitorađa
 • Rešenje o prestanku mandata članovima Školskog odbora Osnovne škole "Toplički heroji" Žitorađa
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Toplički eroji" Žitorađa
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika i članova svih Saveta i Komisija Skupštine opštine Žitorađa iz prethodnog saziva
 • Rešenje o izboru Komisije za rodnu ravnopravnost Skupštine opštine Žitorađa
 • Rešenje o izboru Korisničkog saveta javnih službi Skupštine opštine Žitorađa
 • Rešenje o izboru Odbora za administrativno-mandatna pitanja, izbor i imenovanja Skupštine opštine Žitorađa
 • Rešenje o izboru Odbora za zaštitu i unapređenje životne sredine Skupštine opštine Žitorađa
 • Rešenje o izboru Saveta za mlade Skupštine opštine Žitorađa
 • Rešenje o izboru Saveta za zdravlje Skupštine opštine Žitorađa
 • Rešenje o izboru Odbora za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti Skupštine opštine Žitorađa
 • Rešenje o izboru Odbora za društveno-ekonomski razvoj, privredu i finansije i društvene delatnosti Skupštine opštine Žitorađa
 • Rešenje o izboru Odbora za propise i upravu Skupštine opštine Žitorađa
 • Rešenje o izboru Odbora za rad i razvoj mesnih zajednica Skupštine opštine Žitorađa
 • Rešenje o izboru Odbora za poljoprivredu i razvoj sela Skupštine opštine Žitorađa
 • Rešenje o izboru Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa Skupštine opštine Žitorađa
 • Rešenje o izboru Odbora za predstavke i pritužbe Skupštine opštine Žitorađa
 • Rešenje o izboru Odbora za socijalna pitanja Skupštine opštine Žitorađa


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex