Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 72 od 31.07.2018.)


  • PROGRAM OČUVANJA I UNAPREĐENJA ZELENILA U FUNKCIJI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE NA JAVNIM POVRŠINAMA NA TERITORIJI GRADA NIŠA, UKLJUČUJUĆI I ODRŽAVANJE SPOMENIKA PRIRODE
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PIJAČNE USLUGE "TRŽNICA" NIŠ O UTVRĐIVANJU PIJAČNE NAKNADE NA PIJACAMA NA TERITORIJI GRADA NIŠA, SA ODLUKOM


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex