Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 71 od 20.08.2020.)


 • Rešenje o obrazovanju Verifikacionog odbora
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Grada Niša
 • Rešenje o izboru Predsednika Skupštine Grada Niša
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Grada Niša
 • Rešenje o prestanku mandata Predsednika Skupštine Grada Niša
 • Rešenje o prestanku mandata sekretara Skupštine Grada Niša
 • Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika Skupštine Grada Niša
 • Odluka o prestanku mandata Gradonačelnika, zamenika gradonačelnika i članova Gradskog veća Grada Niša
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Odbora za imenovanje
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Odbora za mandatno-imunitetska pitanja
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Odbora za administrativna pitanja
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za nazive delova naseljenih mesta i nazive ulica
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za zaštitu životne sredine
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za socijalna pitanja
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za praćenje primene etičkog kodeksa
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisija za stanovništvo porodicu i decu
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Saveta za mlade
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Korisničkog saveta javnih službi
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Saveta za pitanja starenja i starosti
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za poljoprivredu
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za praćenje projekata prekogranične saradnje gradskih opština i ostalih pravnih lica čiji je osnivač Grad Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije predsednika Nadzornog odbora JKP "Naissus" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije predsednika Upravnog odbora apotekarske ustanove Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Školskog odbora Gimnazije "9. maj" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Školskog odbora Osnovne škole "Dositej Obradović" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije predsednika Nadzornog odbora Niškog Simfonijskog orkestra Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Nadzornog odbora Centra za dnevni boravak dece, omladine i odraslih lica mentalno ometenih u razvoju "Mara" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Upravnog odbora Narodnog muzeja Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Školskog odbora Gimnazije "Svetozar Marković" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije predsednika Nadzornog odbora JKP "Parking-servis" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad "Sveti Sava" Niš
 • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Nišu
 • Rešenje o izboru članova Verifikacionog odbora
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima SGOCK
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika SGOCK
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine GOCK
 • Rešenje o prestanku mandata zameniku predsednika SGOCK
 • Rešenje o prestanku dužnosti sekretara SGOCK
 • Rešenje o postavljenju sekretara SGOCK
 • Rešenje o prestanku mandata stalnih i povremenih radnih tela SGOCK
 • Rešenje o prestanku mandata SGOCK
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Niška Banja
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Niška Banja
 • Rešenje o obrazovanju verifikacionog odbora
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika Gradske opštine Niška Banja
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Niška Banja
 • Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika Gradske opštine Niška Banja
 • Rešenje o prestanku mandata sekretara Gradske opštine Niška Banja
 • Rešenje o postavljenju sekretara Gradske opštine Niška Banja
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za rad sa mesnom samoupravom
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za poljoprivredu i razvoj sela
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za razvoj preduzetništva i turističkih potencijala
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za rodnu ravnopravnost
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za socijalna pitanja
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za sport, kulturu i obrazovanje
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja opštinske izborne komisije Niška Banja o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine Gradske opštine održanim 21.06.2020. godine
 • Odluku o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Medijana
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Izborne komisije Gradske opštine Medijana u stalnom sastavu
 • Rešenje o prestanku mandata članu Odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja
 • Rešenje o obrazovanju Verifikacionog odbora
 • Odluku o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Medijana
 • Rešenje o izboru Predsednika Skupštine Gradske opštine Medijana
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika Skupštine Gradske opštine Medijana
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Medijana
 • Rešenje o prestanku mandata sekretara Skupštine Gradske opštine Medijana
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika, zamenika predsednika i članova Veća Gradske opštine Medijana
 • Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Medijana
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za socijalna pitanja
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za razvoj lokalne zajednice
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za komunalna pitanja i urbanu estetiku
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za rad sa savetima građana i građanske inicijative
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za sport i obrazovanje
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za mlade i pronatalitetnu politiku
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima komisije za turizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za kulturu i istorijsko nasleđe
 • Rešenje o prestanku mandata koordinatorima u Kancelariji za mlade
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije "Sveta Petka"
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o izboru predsednika Skupština Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o prestanku funkcije sekretara Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o prestanku mandata Odbora za administrativno i mandatno-imunitetska pitanja
 • Rešenje o prestanku mandata Odbora za evropske integracije i za saradnju sa Stalnom konferencijom gradova i opština
 • Rešenje o prestanku mandata Komisije za zaštitu životne sredine
 • Rešenje o prestanku mandata Komisije za komunalne delatnosti i rad sa savetima građana
 • Rešenje o prestanku mandata Komisije za kulturu i istorijsko nasleđe
 • Rešenje o prestanku mandata Komisije za obrazovanje
 • Rešenje o prestanku mandata Komisije za omladinu
 • Rešenje o prestanku mandata Komisije za privredu i održivi razvoj
 • Rešenje o prestanku mandata Komisije za projekte i preduzetništvo
 • Rešenje o prestanku mandata Komisije za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti
 • Rešenje o prestanku mandata Komisije za socijalna pitanja
 • Rešenje o prestanku mandata Komisije za sport
 • Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o prestanku mandata članovima veća Gradske opštine Palilula
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Pantelej
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Pantelej
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika Skupštine Gradske opštine Pantelej
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Pantelej
 • Rešenje o prestanku mandata sekretara Skupštine Gradske opštine Pantelej
 • Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Pantelej
 • Rešenje o razrešenju predsednika Opštinske izborne komisije Merošina u stalnom sastavu
 • Rešenje o imenovanju predsednika Opštinske izborne komisije Merošina u stalnom sastavu
 • Rešenje o utvrđivanju većeg broja dece u mešovitoj vaspitnoj grupi "Pačići" u PU "Poletarac" Merošina


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex