Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 70 od 06.09.2019.)


  • Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje privrednih subjekata sa teritorije Grada Niša uz učešće Grada Niša u subvencionisanju kamate na kredite
  • Rešenje o obrazovanju projektnog tima Grada Niša za realizaciju projekta "TOMORROW"
  • Rešenje o formiranju Saveta za zapošljavanje opštine Bela Palanka


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex