Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 7 od 11.02.2019.)


 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Žitorađa za 2019. godinu
 • Odluka o eksternoj reviziji završnog računa budžeta opštine Žitorađa za 2018. godinu
 • Izmena Kadrovskog plana opštine Žitorađa za 2019. godinu
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Žitorađa za 2019. godinu
 • Izmena Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Žitorađa za 2019. godinu
 • Odluka o načinu finansiranja projekata udruženja iz budžeta opštine Žitorađa za 2019. godinu
 • Pravilnik o načinu i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodelu sredstava iz budžeta opštine Žitorađa za finansiranje / sufinansiranje troškova programa i projekata udruženja građana sa teritorije opštine Žitorađa
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pokretanju inicijative za izmenu naziva naseljenih mesta
 • Odluka o prihvatanju projekta "Unapređenje kvaliteta ginekoloških zdravstvenih usluga u Domu zdravlja Žitorađa"
 • Odluka o prihvatanju predloga Doma zdravlja Žitorađa za izmenu izvođenja projektnih aktivnosti po projektu "Unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga za lica starija od 65 godina i lica sa posebnim potrebama"
 • Odluka o imenovanju zakonskog zastupnika Javnog preduzeća za izgradnju Žitorađa
 • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena opštine Žitorađa u nazivu sportskog udruženja planinarsko skijaško društvo "Pasjača" Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad "Dobrič" u Žitorađi
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za uređenje i održavanje objekata i javnih površina Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Upravnog odbora Doma zdravlja Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Upravnog odbora predškolske ustanove "Prva radost" Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju VD direktora Doma zdravlja Žitorađa
 • Rešenje o imenovanju VD direktora Doma zdravlja Žitorađa
 • Rešenje o usvajanju zahteva Doma zdravlja Žitorađa i davanju saglasnosti za davanje u zakup nepokretnosti-poslovnog prostora za potrebe apoteke, koji se nalazi na kat. parceli br. 3231/2 KO Žitorađa, površine 60 m2 u zgradi Doma zdravlja Žitorađa ulica Toplički heroji
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju tri člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "Prva radost" Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju i izboru dva člana Opštinskog veća opštine Žitorađa
 • Rešenje o imenovanju vd direktora Centra za socijalni rad "Dobrič" Žitorađa


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex