Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 69 od 05.09.2019.)


 • Odluka o davanju saglasnosti i usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva u obavljanju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Niša
 • Projekat javno-privatnog partnerstva u obavljanju komunalne delatnosti javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Niša
 • Odluka o boravišnoj taksi
 • Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora Grada Niša za 2017. godinu
 • Rešenje o izboru člana Odbora za administrativna pitanja
 • Rešenje o izboru člana Komisije za zaštitu životne sredine
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za poljoprivredu
 • Rešenje o razrešenju zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove dečiji kulturni centar Niš
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove dečiji kulturni centar Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Narodne biblioteke "Stevan Sremac" Niš
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije "9. Maj" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije "9. Maj" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora osnovne škole "Vuk Karadžić" Niš
 • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Doljevac


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex