Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 69 od 13.07.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA PIROTA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 135/2017, 30/2018 i 69/2018)
  • ODLUKA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI BRAČNIM PAROVIMA RADI OBAVLJANJA VANTELESNE OPLODNJE ("Sl. list grada Niša", br. 14/2016, 29/2017 i 69/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU RADNOG VREMENA U TRGOVINI, UGOSTITELJSTVU, ZANATSTVU I OBJEKTIMA ZA PRIREĐIVANJE IGARA ZA ZABAVU I IGARA NA SREĆU ("Sl. list grada Niša", br. 95/2007, 14/2008, 67/2008, 69/2009, 153/2016, 50/2017 i 69/2018)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA PIROTA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 69/2018)
  • PROGRAM MERA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA NA TERITORIJI GRADA PIROTA U 2018. GODINI ("Sl. list grada Niša", br. 19/2018 i 69/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex