Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 68 od 29.08.2019.)


  • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bela Palanka
  • Odluka o drugom rebalansu budžeta opštine Merošina za 2019. godinu
  • Odluka o utvrđivanju koeficijenata za obračun i isplatu plata i naknada predsednika, članova i sekretara Privremenog organa opštine Merošina
  • Odluka o izmenama i dopunama odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka rada službenika na položaju, v.d. načelnika Opštinske uprave opštine Merošina
  • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Opštinske uprave opštine Merošina


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex