Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 67 od 03.08.2020.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš kojom se utvrđuje varijabilni deo cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, sa primenom od 01.04.2020. godine
  • Odluka Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš kojom se utvrđuje varijabilni deo cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, sa primenom od 01.04.2020. godine
  • Izmena Programa korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine i unapređenje životne sredine grada Pirota za 2020. godinu
  • Odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Bela Palanka
  • Odluka o stipendiranju studenata sa prebivalištem na teritoriji opštine Bela Palanka koji upišu studije na Univerzitetu "Union Nikola Tesla" Beograd Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima
  • Odluka o pravobranilaštvu opštine Merošina - Prečišćen tekst


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex