Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 67 od 23.08.2019.)


  • Javni konkurs za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "Gorica" Niš
  • Javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća za stambene usluge "Nišstan" Niš
  • Javni konkurs za izbor direktora Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex