Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 65 od 03.07.2018.)


  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU JAVNOG SEKTORA GRADA NIŠA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 106/2017, 18/2018 i 65/2018)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA NIŠA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 65/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex