Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 64 od 21.07.2020.)


  • Rešenje o imenovanju Komisije za primopredaju stambenog prostora u Nišu, u ul. Kozaračkoj broj 30/22
  • Odluka o dodeli mandata
  • Izveštaj o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Žitorađa održanim 21.06.2020. godine
  • Rešenje o raspodeli sredstava iz javnih izvora
  • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Doljevac
  • Odluka o visini troškova procene uticaja na životnu sredinu
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravobranilaštvu opštine Merošina
  • Zaključak o usvajanju Izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta opštine Merošina za 2019. godinu
  • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta opštine Merošina za period od 01.01.2020.-30.06.2020. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex