Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 64 od 16.08.2019.)


 • Odluka o utvrđivanju naziva ulica i zaseoka na teritoriji Grada Niša
 • Rešenje o utvrđivanju naziva ulice u Nišu, u Gradskoj opštini Palilula, koja se nalazi na kp.br. 28/2, 29/2, 31/3, 32/3 i 34/7 ko Donje Vlase
 • Rešenje o promenama naziva ulica u Nišu Petra Seratlića u naseljenom mestu Niš - deo Palilula, u gradskoj opštini Palilula
 • Rešenje o promeni naziva ulice Ratarska u naseljenom mestu Deveti Maj u Gradskoj opštini Palilula
 • Rešenje o promeni naziva ulice Marina Držića u naseljenom mestu Niš - deo Palilula u Gradskoj opštini Palilula
 • Rešenje o promeni naziva ulice Maršala Tita u naseljenom mestu Popovac u Gradskoj opštini Crveni Krst
 • Rešenje o promeni naziva ulice Nišavska u naseljenom mestu Popovac
 • Rešenje o promeni naziva ulice Kopitareva u naseljenom mestu Niš - Medijana u Gradskoj opštini Medijana
 • Rešenje o promeni naziva ulice Albanska golgota u naseljenom mestu Čokot, u gradskoj opštini Palilula
 • Rešenje o promeni naziva ulice Borisa Kidriča u naseljenom mestu Popovac u Gradskoj opštini Crveni Krst
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta GO Palilula
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta GO Palilula
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta GO Medijana
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta GO Medijana
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta GO Pantelej
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta GO Pantelej
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta GO Crveni Krst
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta GO Crveni Krst
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta GO Niška Banja
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta GO Niška Banja
 • Pravila o organizaciji i radu stalne manifestacije Evergrin festival
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za planove Grada Niša
 • Rešenje o prestanku funkcije V.D. direktora TON
 • Rešenje o imenovanju V.D. direktora TON
 • Rešenje o imenovanju člana NO JKP "Mediana" Niš
 • Rešenje o razrešenju članova ŠO Osnovne škole "Vuk Karadžić" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana ŠO Osnovne škole "Vuk Karadžić" Niš
 • Rešenje o razrešenju člana ŠO Osnovne škole "Ratko Vukićević" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana ŠO Osnovne škole "Ratko Vukićević" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana ŠO Osnovne škole "Car Konstantin" Niš
 • Rešenje o razrešenju člana ŠO Gimnazije "Bora Stanković" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana ŠO Gimnazije "Bora Stanković" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Nadzornog odbora Narodne biblioteke "Stevan Sremac" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Školskog odbora Osnovne škole "Car Konstantin" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Mediana" Niš


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex