Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 63 od 16.08.2019.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Niša za 2019. godinu
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Niša
 • Odluka o razrešenju člana Gradskog veća Grada Niša
 • Odluka o izboru člana Gradskog veća Grada Niša
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz budžeta Grada Niša gradskim opštinama u 2019. Godini
 • Program lokalnog ekonomskog razvoja za 2019. godinu
 • Plan detaljne regulacije za blok omeđen ulicama Triglavska, Đorđa Krstića, Avalska i Dušana Popovića u obuhvatu pgr područja GO Palilula - druga faza
 • Odluka o izradi Prvih izmena i dopuna Plana detaljne regulacije deponije otpada "Bubanj" na teritoriji Grada Niša - parcijalne izmene
 • Program o izmenama Programa održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2019. godinu
 • Program o izmenama i dopunama Programa uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje sa finansijskim planom za 2019. Godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskoj upravi Grada Niša
 • Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora Grada Niša za 2017. godinu
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "Gorica" Niš, Javnog preduzeća za stambene usluge "Nišstan" Niš i Javnog komunalnog preduzeća Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš
 • Odluka o usvajanju Akcionog plana raseljavanja za potrebe izgradnje železničke obilaznice oko Niša
 • Odluka o finansiranju dela rashoda i izdataka Javne predškolske ustanove "Pčelica" Niš od obavljanja proširene delatnosti
 • Odluka o stambenom zbrinjavanju stanara stare zgrade osnovnog obrazovanja u Novom selu na k.p. br. 728/1 ko Novo selo
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Grada Niša
 • Odluka o usvajanju Strategije upravljanja rizicima Grada Niša za period 2019. - 2020. godine
 • Odluka o oglašavanju na teritoriji Grada Niša
 • Odluka o pokretanju postupka za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju dela toplotnih izvora na teritoriji Grada Niša, bez elemenata koncesije
 • Odluka o naknadama za korišćenje javnih puteva za teritoriju Grada Niša
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina
 • Odluka o konverziji potraživanja prema subjektu privatizacije "Simpo" AD Vranje dospelih u periodu od 01.01.2018. do 09.05.2019. godine po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda grada Niša u trajni ulog u kapitalu privrednog društva
 • Odluke o izmeni i dopuni Odluke o pravima iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji Grada Niša


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex