Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 62 od 15.08.2019.)


 • Poslovnik Privremenog organa opštine Merošina
 • Rešenje o imenovanju sekretara Privremenog organa opštine Merošina
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Merošina
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika Skupštine opštine Merošina
 • Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika Skupštine opštine Merošina
 • Rešenje o prestanku mandata sekretara Skupštine opštine Merošina
 • Rešenje o prestanku mandata i prestanku dužnosti Predsednika opštine Merošina
 • Rešenje o prestanku mandata i prestanku dužnosti zamenika Predsednika opštine Merošina
 • Rešenje o prestanku mandata i prestanku dužnosti članovima Opštinskog veća opštine Merošina
 • Rešenje o prestanku dužnosti pomoćnika predsednika opštine Merošina Saše Radivojevića
 • Rešenje o prestanku dužnosti pomoćnika predsednika opštine Jelene Jovanović
 • Rešenje o prestanku dužnosti pomoćnika predsednika opštine Jovice Milovanovića


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex