Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 61 od 07.08.2019.)


  • Rešenje o izmenama Rešenja o određivanju stajališta u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša
  • Odluka o prenosu prava korišćenja Predškolskoj ustanovi "Lane" Doljevac na nepokretnosti u javnoj svojini opštine Doljevac
  • Odluka o prenosu prava korišćenja OŠ "Vuk Karadžić" Doljevac na nepokretnosti u javnoj svojini opštine Doljevac
  • Rešenje o ustanovljavanju stvarne službenosti na katastarskim parcelama br. 13953/1 i 13953/2 KO Pukovac, radi izgradnje priključnog 10 kv kablovskog voda, ugradnju dve vodne SN ćelije i jedne merne SN ćelije i OMM-a za indirektno merenje TS 10/0,4 kv "Pukovac - Lekovit" o prenosu prava korišćenja Predškolskoj ustanovi "Lane" Doljevac na nepokretnosti u javnoj svojini opštine Doljevac


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex