Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 60 od 26.07.2019.)


  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Žitorađa za 2019. godinu
  • Odluka o obezbeđivanju uslova za funkcionisanje objekta u selu Rečica
  • Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje memoranduma o saradnji
  • Odluka o davanju saglasnosti za sprovođenje programa rada sa decom
  • Odluka o davanju saglasnosti za realizaciju projekta
  • Odluka kojom se obavezuje vd direktor Centra za socijalni rad "Dobrič" u Žitorađi da prilikom određivanja pasivnog dežurstva u centru, ne angažuje radnike koji se finansiraju iz budžeta opštine Žitorađa
  • Odluka o izmeni i dopuni odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na području opštine Žitorađa
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni posebnog Programa korišćenja subvencija za 2019. godinu Javnog preduzeća za izgradnju Žitorađa
  • Rešenje o razrešenju v.d. načelnika Opštinske uprave opštine Žitorađa
  • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Opštinske uprave opštine Žitorađa


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex