Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 58 od 19.07.2019.)


 • Odluka o prvom rebalansu budžeta opštine Gadžin Han za 2019. godinu
 • Odluka o pristupanju promeni Statuta opštine Gadžin Han
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti zemljišta u korist javne svojine, putem neposredne pogodbe radi realizacije Plana detaljne regulacije radne zone "Jug" Gadžin Han
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti objekata-prodavnica u korist javne svojine, putem neposredne pogodbe iz imovine stečajnog dužnika a.d. "Zateks" u stečaju Gadžin Han za potrebe službenih prostorija opštine Gadžin Han
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini, otuđenja pokretnih stvari u javnoj svojini, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja, prikupljanja pismenih ponuda i neposredne pogodbe
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnopravnom statusu izabranih i postavljenih lica
 • Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlje opštine Gadžin Han
 • Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Gadžin Han
 • Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru Odbora za administrativno-mandatna pitanja, izbor i imenovanja Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru Odbora za propise, upravu, predstavke i pritužbe Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru Odbora za društveno-ekonomski razvoj, privredu, finansije, društvene delatnosti, urbanizam, građevinarstvo i stambeno komunalne delatnosti Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru Odbora za zaštitu i unapređenje životne sredine, rad i razvoj Mesnih zajednica, poljoprivredu i razvoj sela Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru Odbora za odnose sa verskim zajednicama, borbu protiv korupcije i socijalna pitanja Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru Odbora za nagrade i priznanja, utvrđivanje predloga naziva ulica, trgova, zaselaka i delova naseljenih mesta Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru Saveta za mlade Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru Korisničkog saveta za javne službe Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu
 • Rešenje o izboru Izborne komisije za odbornike Skupštine opštine
 • Rešenje o izboru Izborne komisije za članove Saveta mesne zajednice
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost
 • Rešenje o izboru Odbora za saradnju sa opštinama i gradovima u zemlji i jedinicama lokalne samouprave drugih država
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Narodne biblioteke "Branko Miljković" Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "Prva radost" Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora osnovne škole "Vitko i Sveta" Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije opštine Gadžin Han
 • Zaključak o određivanju početne cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Merošina


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex