Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 55 od 04.07.2019.)


 • Odluka o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u postupku donošenja propisa i drugih opštih akata iz nadležnosti Grada Pirota
 • Odluka o otkupu akcije emitenta - Slobodna zona Pirot a.d.
 • Odluka o sprovođenju aktivnosti iz Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za energetsku efikasnost Grada Pirota za 2019. godinu
 • Odluka o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja Grada Pirota
 • Izmene Pravilnika o načinu raspodele i obračunu troškova za isporučenu toplotnu energiju
 • Odluka o načinu vršenja funkcije zamenika predsednika Skupštine opštine Žitorađa
 • Odluka o usvajanju Programa obavljanja komunalne delatnosti za 2019. godinu Javnog preduzeća za uređenje i održavanje objekata i javnih površina Žitorađa
 • Odluka o naknadi članovima konkursne Komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja
 • Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u svakom organizacionom obliku u sistemu lokalne samouprave za 2017. Godinu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora javnog preduzeća za uređenje i održavanje objekata i javnih površina Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Narodne biblioteke u Žitorađi


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex