Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 53 od 28.06.2019.)


 • Odluka o Završnom računu budžeta opštine Gadžin Han za 2018. godinu
 • Odluka o prestanku mandata odborniku u SO Gadžin Han, Dejanu Ignjatoviću
 • Odluka o prestanku mandata odborniku u SO Gadžin Han, Vesni Filipović
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u SO Gadžin Han, Saši Jovanoviću
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u SO Gadžin Han, Ivanu Iliću
 • Odluka o usvajanju Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji opštine Gadžin Han za vode II reda za 2019. godinu
 • Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije radne zone "Sever" u Gadžinom Hanu
 • Odluku o ostvarivanju prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju
 • Odluka o nagrađivanju darovitih učenika, studenata i mladih ljudi
 • Odluka o utvrđivanju naziva ulica i zaseoka u naseljenim mestima na teritoriji opštine Gadžin Han
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti zemljišta u korist javne svojine, putem neposredne pogodbe radi realizacije projekta izrada vodovodne mreže za romsko naselje u Donjem Dragovlju
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti zemljišta u korist javne svojine, putem neposredne pogodbe radi realizacije Plana detaljne regulacije radne zone "Jug" Gadžin Han
 • Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u opštini Gadžin Han za 2017. Godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj podršci porodici
 • Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Gadžin Han
 • Poslovnik Skupštine opštine Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća opštine Gadžin Han
 • Rešenje o izboru člana Opštinskog veća opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem Turističke organizacije opštine Gadžin Han za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni radova na redovnom održavanju ulica i puteva JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cene radova za obavljanje komunalne delatnosti, izvođenje radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže i povezivanje novoizgrađene mreže na postojeći sistem JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni građevinskog materijala JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vodovodnog i kanalizacionog materijala JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti "opštine Gadžin Han
 • Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Gadžin Han za 2020. godinu
 • Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Gadžin Han za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex