Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 50 od 25.06.2019.)


 • Odluka o prvom rebalansu budžeta opštine Merošina za 2019. godinu
 • Odluka o konverziji potraživanja prema dužniku PD "Simpo" Vranje
 • Treća izmena Poslovnika Skupštine opštine Merošina
 • Odluka o naknadama
 • Odluka o izmeni i dopuni odluke o obrazovanju radnih tela Skupštine opštine Merošina
 • Odluka o izmeni i dopuni odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje opštine Merošina
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Saveta za poljoprivredu opštine Merošina
 • Odluka o izmeni i dopuni odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Ustanove za sport i turizam "Oblačinsko jezero"
 • Rešenja o razrešenju Komisije za rodnu ravnopravnost
 • Rešenja o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost
 • Rešenja o izboru dva člana Opštinskog veća opštine Merošina
 • Rešenja o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za imenovanje direktora Ustanove za sport i turizam "Oblačinsko jezero"
 • Odluka o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje u opštini Bela Palanka
 • Odluka o upućivanju javnog poziva za finansiranje programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Bela Palanka
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem JKP "Regionalna deponija Pirot" Pirot za period 01.01.2019-31.03.2019. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex