Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 5 od 29.01.2020.)


  • Rešenje o vrednosti koeficijenta za obračun visine naknade za izdavanje licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2020. godinu
  • Ispravka Rešenja o utvrđivanju cena usluga prevoza u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša
  • Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Žitorađa za 2020. godinu
  • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Žitorađa
  • Odluka o pristupanju promeni Statuta opštine Merošina
  • Odluka o davanju saglasnosti o otpisu potraživanja prema dužniku "Društvo za održavanje zgrada d.o.o. Beograd"


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex