Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 49 od 05.06.2020.)


 • Odluka o prestanku važenja Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Doljevac
 • Odluka o izmeni Odluke o načinu, postupku i kriterijumima za uspostavljanje prava službenosti na stvarima u javnoj svojini opštine Doljevac
 • Odluka o pristupanju izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije kompleksa - male hidroelektrane "ČAPLJINAC" na reci Južna Morava, snage oko 1680 kW, opština Doljevac
 • Odluka o pristupanju izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Kompleksa - male hidroelektrane "ČEČINA" na reci Južna Morava, snage oko 1680 kW, opština Doljevac
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa poslovno-radne zone u Belotincu, opština Doljevac
 • Odluka o pristupanju izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Kompleksa - male hidroelektrane "ORLJANE" na reci Južna Morava, snage oko 1680 kW, opština Doljevac
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Doljevac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Doljevac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Doljevac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javne biblioteke Doljevac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javne biblioteke Doljevac
 • Odluka o usvajanju izmena Operativnog plana Mobilnog tima za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na lokalnom nivou opštine Doljevac
 • Izmena Operativnog plana Mobilnog tima za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na lokalnom nivou opštine Doljevac


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex