Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 48 od 21.06.2019.)


  • Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Doljevac
  • Elaborat o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Doljevac za period od 2019. do 2023. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex